Download รักเดียวใจเดียว | รุจ ศุภรุจ | Cover by The Piano Music Mp3


Title: รักเดียวใจเดียว | รุจ ศุภรุจ | Cover by The Piano.mp3
Uploaded on: 15 September 2010
Duration: 04:50
File Size: 5.81 MB
View Count: 134,275
Like: 131
Dislike: 3
Favourite: 0
Comment: 5
Upload by: clicksongbook
Source: youtube.com
Download: รักเดียวใจเดียว | รุจ ศุภรุจ | Cover by The Piano.mp3

บรรเลงเปียโน เพลงรักเดียวใจเดียว
ต้องการโน้ตเปียโนแบบสมบูรณ์ของเพลงนี้ ติดต่อ ClickSongBook ได้ที่ 02 931 6364 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:00)

Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตาม ช่อง clicksongbook ได้ที่ https://www.youtube.com/user/clicksongbook

ติดตามเรื่องราวของ clicksongbook ได้ทาง https://www.facebook.com/vannasarn

อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร กาลเวลาไม่อาจหมุนหัวใจ
เปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ

แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ
ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว..

ดั่งทะเล โอบกอดด้วยผืนทราย และคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้
ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านไป ยิ่งมั่นใจเราคือกันและกัน

แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ
ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว..

แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ
ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว..
ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว..

If the file does not work please report this to our staff with using our contact form.
Share: Now you are one step closer to sharing รักเดียวใจเดียว | รุจ ศุภรุจ | Cover by The Piano Songs on the web or listening it. To provide free download service forever, we need your support so please tell your friends and family about this site.

If you think there is any problem with the video and you want to remove the video please report to Youtube with url http://youtu.be/KeAhY3rJA7Q

Related รักเดียวใจเดียว | รุจ ศุภรุจ | Cover by The Piano Mp3